Handledning "Trädet"

Handledning till enskild pedagog/specialpedagog/speciallärare eller hela arbetslag i skola av det webbaserade träningsmaterialet för läsinlärning "Trädet".

Handledningen kan även fokusera på åtgärdsförslag för enskild elev (extra anpassningar/åtgärdsprogram) efter gjord läs- och skrivkartläggning/utredning.

800 kr/tim 
(tfn, länk eller i min pedagogiska studio)

***


Kontakta mig för prisuppgift ang "Handledning/utbildning "Trädet" för helt arbetslag på er skola" (kursavgift beroende på ert önskemål om upplägg + reseersättning). 

*****

Återgivning av utredning till ped/helt arbetslag på skola (teams)

1500 kr


Alla tjänsterna faktureras via Frilans Finans.