Handledning "Trädet"

Handledning till enskild pedagog/specialpedagog/speciallärare eller hela arbetslag i skola av det webbaserade träningsmaterialet för läsinlärning "Trädet".