TVPS - utredning visuell perception

"TVPS-4 är den senaste versionen av de visuella perceptionstest som först utvecklades av Dr. Morrison F Gardner. TVPS används av bla arbetsterapeuter, specialpedagoger och skolpsykologer.
Det nya TVPS-4 är ett lättanvänt bedömningsverktyg för att bestämma visuella-perceptuella styrkor och svagheter. Standardiseringen bygger på ett nationellt representativt urval." (fr Lära Förlags hemsida)