TVPS - utredning visuell perception

Tjänsten erbjuds ej i dagsläget.

"TVPS-4 är den senaste versionen av de visuella perceptionstest som först utvecklades av Dr. Morrison F Gardner. TVPS används av bl a arbetsterapeuter, specialpedagoger och skolpsykologer.
Det nya TVPS-4 är ett lättanvänt bedömningsverktyg för att bestämma visuella-perceptuella styrkor och svagheter. Standardiseringen bygger på ett nationellt representativt urval." (fr Lära Förlags hemsida)


- möte med eleven ca 2 timmar

- analys och dokumentation

- återgivning av resultat
(på länk eller i min pedagogiska studio)

5000 kr