Visste du att...

04.02.2021

ett "rent" och avskalat bord ger den bästa förutsättningen för fokus och koncentration? Det är såklart inget nytt men bör nämnas igen och igen. I alla mina möte med elever försöker jag erbjuda en så avskalad arbetsplats som möjligt för att ge gynnsam lärmiljö/testsituation. Detta är viktigt för alla elever men främst för de med koncentrationssvårigheter och som lätt tappar tråd och fokus. Det är en pedagogs uppgift att hjälpa eleven med gynnsam lärmiljö och jobba efter forskningsbaserade framgångsfaktorer. Detta är en av dem. Läs gärna mer under fliken Framgångsfaktorer!

Mvh Carina Ersman Lindström

.