Hej !
Mitt namn är Carina Ersman Lindström.

Redan när jag gick i första klass, bestämde jag mig för att bli "fröken". Min lärare hette Berit och gav mig den där goda starten man växer av som barn i den tidiga skolgången. Jag vet att jag älskade skolan och att lära. Fröken Berit var tryggheten och lotsade mig fram med vänlighet och värme. Jag lärde mig. Växte. Och ville själv föra vidare detta i min egen profession.

Jag blev lärare "Med rätt att undervisa". Ett fantastiskt jobb! Ett lyxigt, betydelsefullt och ödmjukt uppdrag. Både inom skola, undervisningsutveckling, enskild träning med elever och privat tillsammans Dig som önskar mitt stöd och min hjälp inom läs- och skriv.

Utbildningar:
- lågstadielärare
- vidareutbildad inom specialpedagogik vid Karlstads universitet och Göteborgs universitet
- fristående kurs Göteborgs universitet: "Pedagogisk psykologi - Autism och dess pedagogiska konsekvenser"
- SPSM:s webbutbildning om Språkstörning
- TVPS-utbildning (visuell perception)
- LOGOS-utbildad med certifikat för läs- och skrivutredning med frågeställningar kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
- Språk- läs- och skrivutvecklarutbildning i Stockholm via Skolverket
- handledarutbildning för Skolverkets Läslyft
- Certifierad screenare för Lexplore

Mitt uppdrag - Min vision:
"Med varm relation och spetskunskap för mående och ökad måluppfyllelse"

Vill du kontakta mig?