Lässcreening med hjälp av "Trädet"

Individanpassad läs- och skrivutredning med hjälp av Trädet, inkl dokumentation och administration av webbtjänsten Trädet.

- inledande möte med screening.

- material utifrån resultat styrkor och behov. Träning hemma under 1-2 månader.

- åtrkopplande möte med ny screening. Träning hemma under 1-2 månader.

- återkopplande möte med avslutande screening.

- lättare dokumentation av process och resultat.

I samarbete med:

https://www.dyslexi.eu