Lässcreening med hjälp av "Trädet"

Individanpassad läs- och skrivkartläggning med hjälp av "Trädet", inkl dokumentation och administration av webbtjänsten Trädet.

- inledande möte med screening (ca 3 timmar)

- material utifrån resultat styrkor och behov. Träning hemma under 2 månader.

- återkopplande möte med uppföljande tester (1 timma)

- lättare dokumentation av process och resultat.

I samarbete med:

https://www.dyslexi.eu

7 500 kr faktureras via Frilans Finans