Konsultation

Konsultation via telefon runt en frågeställning du som kund har. Konsultationer ges till föräldrar och  skolans personal och inom "läs- och skriv"/åtgärder/anpassningar och undervisningsutveckling.

800 kr/tim 
(via länk eller i min pedagogiska studio)